Available courses

Wycieki haseł zdarzają się bardzo często, a skutki takiego wycieku mogą być bardzo poważne.

Incydenty tego typu, oprócz oczywistej szkody dla osób dotkniętych wyciekiem, mają dużą wartość analityczną.

Analiza haseł upublicznionych w wyciekach pozwala na lepsze zrozumienie poziomu wiedzy i nawyków użytkowników, co umożliwia poznanie ich słabości.

Zespół CERT Polska to jest podmiotu działającego strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen.pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne na podstawie danych pochodzących z wycieków, w tym wycieków z polskich serwisów, przeprowadził własną analizę pod kątem tego, jakie słabe strony można zaobserwować w stosowanych często hasłach.

CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty. Dzięki prężnej działalności od 1996 roku w środowisku zespołów reagujących, stał się rozpoznawalnym i doświadczonym podmiotem w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego.